ویژگی های جدید Angular 9… پروژه Ivy رسید!

به نام خدا. نسخه ی جدید انگولار 9 منتشر شد. در این نسخه تغییرات مختلفی در…

Next.js 9 با ویژگی های جدید منتشر شد

به نام خدا. پس از 5 ماه انتظار بالاخره Next.js 9 منتشر شد. مهمترین ویژگی های…

ایجاد اولین پروژه با Angular 8: ماشین حساب ساده – بخش دوم

در این آموزش که بخش دوم آموزش مقدماتی انگولار 8 است قصد داریم با هم، اولین…

ایجاد اولین پروژه با Angular 8: ماشین حساب ساده – بخش اول

به نام خدا در این آموزش قصد داریم با هم، اولین پروژه FrontEnd خود با Angular…

ویژگی های جدید Angular 8: بخش دوم

به نام خدا در این مطلب قصد داریم به بررسی ویژگی های جدید Angular8 بپردازیم. این…

ویژگی های جدید Angular 8: بخش اول

همانطور که اطلاع دارید مدت کوتاهی است که نسخه جدید فریمورک محبوب انگولار یعنی Angular 8…