آموزش جامع Angular Templates

به نام خدا. در این آموزش قصد دارم آموزش جامعی از Angular Templates که شامل مباحثی…