موزیلا افزونه های Firefox با کدهای مبهم را ممنوع کرد

موزیلا در نظر دارد با ممنوعیت افزونه های Firefox با کدهای مبهم، شهرت خود را در…