راهکار Microsoft برای آموزش BERT منبع باز شد!

به نام خدا. Microsoft Azure راهکار خود برای پیش آموزش BERT را به صورت منبع باز…

کیت توسعه ی کوانتومی Microsoft منبع باز شد

به نام خدا. مایکروسافت کیت توسعه ی برنامه های کوانتومی خود با عنوان Quantum Development Kit…