ویژگی های جدید Angular 9… پروژه Ivy رسید!

به نام خدا. نسخه ی جدید انگولار 9 منتشر شد. در این نسخه تغییرات مختلفی در…

ویژگی های جدید Angular 8: بخش اول

همانطور که اطلاع دارید مدت کوتاهی است که نسخه جدید فریمورک محبوب انگولار یعنی Angular 8…