ویژگی های جدید Angular 8: بخش اول

همانطور که اطلاع دارید مدت کوتاهی است که نسخه جدید فریمورک محبوب انگولار یعنی Angular 8…