ایجاد اولین پروژه Web API در ASP.net Core با Visual Studio 2019

به نام خدا در این آموزش قصد دارم نحوه ی ایجاد یک پروژه Web API را…