افزودن قابلیت چندزبانه و internationalization به ASP.net Core

به نام خدا. در این آموزش قصد دارم نحوه افزودن قابلیت پشتیبانی از چندین زبان (چندزبانه)…

NET Core 3.0 Preview 7. منتشر شد

دیروز در تاریخ 23 ژولای 2019 بازبینی هفتم از آخرین نسخه Net Core 3. یعنی NET…